سفارش تبلیغ
صبا

تغییر متن Internet Explorer را در نوار بالا

به منوی شروع کار ویندوز بروید.حالا بر روی RUN کلیک کنید.بنویسید : regedit و بر روی OK فشار

دهید.

حالا به این صورت به قسمت مورد نظر بروید :

HKEY_CURRENT_USER-->Software/Microsof/tInternet Explorer/Main

سپس مقدار Window Title را به مقدار مورد علاقه خود تغییر دهید. اگر نبود راست کلیک کنید و 

 NEW را انتخاب کنید و یک مقدار رشته ای string value ایجاد کنید و نامش را window title بنامید

حالا هر اسمی که دوست داشتید وارد کنید.